Ostatné video


Stužková slávnosť

Natočíme približne hodinový film pre Vašu triedu. Video môže obsahovať iba ples, alebo s Vami môžeme natočiť úvodný medailónik, kde sa môže napr. predstaviť študenti či škola, poďakovať učiteľom alebo inak uviesť ples.

Záleží na počte tried, je možné dohodnúť zľavu pri natáčaní dvoch a viacerých tried naraz. Poskytujeme buď jedno originálne DVD celej triede k rozkopírovaniu, alebo pri väčšeh objednávke originálne DVD. pre každého.

Divadelné predstavenia, školské akadémie

Sem patrí natáčanie koncertov, záverečné vystúpenie základných umeleckých škôl, školské akadémie a ďalších akcií, odohrávajúcich sa v divadlách. Pre autentickosť divadelné atmosféry je jedna kamera umiestnená čelne proti pódiu a ďalšie jedna až dve kamery zbierajú detailné zábery, ktoré sú potom vhodne umiestnené do záznamu. Spolupracujeme so zvukárimi, takže do videí vkladáme plný a čistý zvuk.

Kultúrne a spoločenské akcie

Natáčame širokú škálu podujatí, od malých súkromných udalostí až po udalosti usporiadateľskej mesta: fans-zrazy, výročné oslavy a sprievody, odhaľovanie pomníkov, znovuotvorenie významných priestor a ďalšie.

Rodinné udalosti

Krstiny, narodeninové oslavy, striebornej svadby … To všetko slúži pre upomienku nielen hlavných aktérov, ale pre zachytenie stretnutie celej rodiny, ktoré je neopakovateľné a nikdy nie je večné.

 


Street Workout – National Cup Slovakia

                                


Ružová noc s Ivanou Christovou – Prešov

                                


Beckovské slnko 1.ročník 

                                


Onkologický tábor „Anjelik“ 13.ročník – Detský Raj 2019 (official video)

                                


Ružová noc s Ivanou Christovou – Bratislava

                                


                                                                           

Onkologický tábor „Anjelik“ 12.ročník – Plejsy 2018 (official video)

                                

 


Adventure on wheels

                                


Onkologický tábor „Anjelik“ 11.ročník Nová Lesná 2017 (official video)

                                


Lkama & DJ Miko,Grammo rokkaz-podla vkusu

                                


                                               

8. ročník Detský Onkologický Tábor – Anjelik